Vilka krav finns det på att få ensam vårdnad?

februari 10, 2022 0 Comments

Regler kring vårdnad av barn regleras i föräldrabalkens sjätte kapitel. När ett barn föds så får båda föräldrarna vårdnad över barnet som huvudregel.

Visar det sig att en förälder vill ha ensam vårdnad för barnet och föräldrarna inte kommer överens om detta så är det dags att koppla in en familjejurist.

En familjejurist Linköping kan hjälpa er med att förklara vad som gäller och även stötta föräldrarna i domstolsförhandlingar när det kommer till dem juridiska bitarna som många gånger kan vara svåra att förstå. När en juristbyrå i domstolar börjar prata juridik kommer det uppkomma frågor för alla som inte själva är jurister.

Krav för att få ensam vårdnad beslutas om i en domstol där dem som dömer alltid kommer döma efter barnets bästa. Det finns till och med rättsfall där en förälder krävt ensam vårdnad medans den andre föräldern blivit den som vinner fallet och får ensam vårdnad om barnet eller barnen. Har man anlitat en duktig jurist linköping så kan ofta den juristen hur det geografiska området brukar fungera.

Det finns många olika omständigheter kring om en förälder ska få ensam vårdnad men dem absolut största omständigheterna med särskild betydelse är:

  • Ifall man misstänker att barnet far illa av våld eller andra övergrepp. Det kan också handla om att barnet bevittnar våld och övergrepp i hemmet.
  • Om det finns risk för att barnet förs ut ur landet eller rövas bort av den ene föräldern eller närstående som föräldern utsätter barnet för.
  • Om barnet misstänks kunna fara illa eller skadas på grund av misskötsel.

Barnets egna åsikter i tvisten väger tungt vid besluten men är oftast inte avgörande då det är väldigt vanligt att föräldrar manipulerar sina barn. Det kan också vara svårt att döma med barnets åsikter då det inte finns någon specifik ålder förutom myndighets gräns vid 18år som tillåter ett barn att få fatta egna beslut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *